Orașul Făurei

Mic ... dar nu-i nimic!

Modificarea bugetului local - decembrie 2011

În baza prevederilor art. 49 alin. 5 din Legea nr. 273/2006 a fost aprobată prin Dispoziţia nr. 849/2011a Primarului oraşului Făurei modificarea prin virare de credite bugetare a bugetului local şi al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2011, conform documentului ataşat.