Publicaţie privind sediile şi delimitarea secţiilor de votare

PUBLICAȚIE

din 23 aprilie 2014

Pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor H.G. nr. 80/2014 pentru aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2014 – punctul 59 - se aduce la cunoştinţă publică delimitarea și numerotarea, precum și sediile secțiilor de votare constituite la nivelul unității administrativ-teritoriale, în baza Dispoziției Primarului nr. 120/14.03.2014 și a Extrasului din Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 4/2014 privind aducerea la cunoștință publică a delimitării și numerotării fiecărei secții de votare, precum și a locurilor de desfășurare a votării, după cum urmează:

 

Secția de votare Nr. 142

Sediul: Casa de Cultură, Sala Mică

Adresa: str. Republicii nr. 44

Cuprinde alegătorii din oraşul Făurei cu domiciliul pe străzile:

Aleea Bazarului Jirlăului Pieţii
Aleea Primăriei Luncii Republicii
Crizantemelor Nisipuri Sălciilor
Florilor Nouă Zorilor
Frumoasă    

 

 

Secția de votare Nr. 143

Sediul: Şcoala Generală nr. 1, Sala nr. 2

Adresa: str. Republicii nr. 48

Cuprinde alegătorii din oraşul Făurei cu domiciliul pe străzile:

Buzăului Livezilor Stadionului
Castanilor Parcului Şcolii
Cîmpuri Păcii Varianta Jirlăului
Depozitelor Rezervorului  

 

 

Secția de votare Nr. 144

Sediul: fosta Şcoală Generală nr. 2, Sala nr. 1

Adresa: str. Bărăganului nr. 27

Cuprinde alegătorii din oraşul Făurei cu domiciliul pe străzile:

Aleea Mecanizatorilor Gării Prunilor
Aleea Primăverii Intrarea Mecanizatorilor Rozelor
Bărăganului Lanurilor Salcîmilor
Brateşu Nou Mecanizatorilor Surdilei
Ceferiştilor Pelinului Teilor
Cerealelor Perilor Trandafirilor
Crinilor Plopilor Vişinilor
Dimineţii Primăverii Zefirilor

     Primar,

     VOINEA IONEL